Menu:

Osvedčenie o akreditácii laboratória podľa ISO/IEC 17025:2005

Viac ...

D2R engineering, s.r.o. QR kódSídlo spoločnosti

Na letisko 42
058 01 Poprad

Kancelária

Hraničná 668/4, 2. poschodie
058 01 Poprad
tel.: 052 - 7891 452
mobil. tel.: 0905 645 586
e-mail: d2r@d2r.sk
www.d2r.sk

Mapa s vyznačenou polohou kancelárie

Fakturačné údaje

IČO: 36 502 154
DIČ: 2021938842
IČ DPH: SK2021938842
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2503 2618

D2R engineering team

Ing. Milan DrahošIng. Milan Drahoš
Absolvent EF SVŠT Bratislava, katedry Rádioelektronika. Od roku 1972 do roku 1993 pracoval na Okresnej hygienickej stanici v Poprade v pozícii vedúceho oddelenia fyzikálnych analýz. Oddelenie od roku 1981 do roku 1990 bolo súčasťou Referenčného laboratória MZ SR pre hygienickú problematiku hluku a vibrácií pri OHS v Poprade.
      Od roku 1993 do roku 2005 pracoval v spoločnostiach s ručením obmedzeným, ktorých jednou z činnosti bola hygienická problematika fyzikálnych faktorov prostredia a od roku 2005 je konateľom v spoločnosti D2R engineering, s.r.o. Poprad, ktorej prevládajúcou činnosťou je technická a hygienická problematika fyzikálnych faktorov prostredia - hluku, vibrácií, osvetlenia a elektromagnetického poľa. Je dlhoročným členom Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV Bratislava. Je prispievateľom do odborných časopisov (Bezpečná práca, Bezpečnosť práce v praxi, Akustika, Fyzikálna faktory prostredia a pod.)

Ing. Roman DrahošIng. Roman Drahoš
Absolvent EF STU Bratislava, katedry Rádioelektronika. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval v oblasti rozvoja, prevádzky a správy fónických, trunkingových a dátových rádiových systémov v spoločnostiach Transcom Technik, s.r.o., SPP, a.s. a InfoGas, a.s.
      Od roku 2005 je v spoločnosti vedúcim oddelenia Objektivizácie fyzikálnych faktorov prostredia. Oddelenie je zamerané na meranie a objektivizáciu fyzikálnych faktorov z životnom a pracovnom prostredí. Zodpovedá za výkon akreditovaných meraní fyzikálnych faktorov.

Ing. Richard DrahošIng. Richard Drahoš, PhD.
Absolvent FEI STU Bratislava. Od roku 2002 do roku 2005 pracoval v oblasti rozvoja, prevádzky a správy fónických, trunkingových a dátových rádiových systémov v spoločnosti InfoGas, a.s.
      Od roku 2005 je v spoločnosti vedúcim oddelenia Predikcie fyzikálnych faktorov prostredia, ktoré je zamerané na predikciu týchto faktorov v životnom a pracovnom prostredí.