SK | EN

Menu:

Osvedčenie o akreditácii laboratória podľa ISO/IEC 17025:2005

Viac ...

Predikcia (výpočet a simulácia): Hluková (akustická) štúdia, hluková mapa, výpočty stavebnej akustiky, svetelnotechnická štúdia - zatienenie, preslnenie

Enviromentálny hluk

Pracovné prostredie

Stavebná akustika

Elektromagnetické pole

Osvetľovanie priestorov