Odborné a poradenské služby

Ponuka odborných a poradenských služieb


Životné prostredie

Konzultačné a poradenské služby pri riešení ochrany zdravia obyvateľov pred účinkami fyzikálnych faktorov prostredia

  • hluk
  • vibrácie
  • elektromagnetické pole

Pracovné prostredie

Konzultačné a poradenské služby pri riešení ochrany zdravia zamestnancov pred účinkami fyzikálnych faktorov prostredia

  • hluk
  • vibrácie
  • elektromagnetické pole
  • zátaž teplom
  • záťaž chladom
  • osvetlenie

Prevádzkové poriadky

Vypracovanie prevádzkových poriadkov