Predikcia a vizualizácia fyzikálnych faktorov

Predikcia a vizualizácia fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí.


Hluk

Predikcia a vizualizácia šírenia hluku z cestnej dopravy, železničnej dopravy a výrobnej činnosti (hlukové mapy)

Predikcia a vizualizácia imisií hluku v uzavretých výrobných priestoroch (hlukové mapy)

Osvetlenie

Predikcia a vizualizácia denného osvetlenia vnútorných priestorov budov (pracovné priestory, obytné priestory) a miest zrakových úloh

Predikcia a vizualizácia združeného osvetlenia pracovísk a miest zrakových úloh

Predikcia a vizualizácia umelého osvetlenia pracovísk a miest zrakových úloh

Preslnenie, zatienenie

Predikcia preslnenia vnútorných priestorov budov - dopad priameho slnečného žiarenia

Predikcia zatiedenia vnútorných priestorov budov - zatienenie oblohovej zložky denného svetla